ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นนายกฯ ขอขึ้นบัญชีดำพาราควอต


ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติส่งหนังสือถึงนายก ขอขึ้นบัญชีดำ #พาราควอต

ปัญหาการใช้สารเคมีพาราควอต ยังไม่จบลงง่าย ๆ เนื่องจากปัจจุบันยังได้รับอนุญาตให้มีการใช้ได้ ล่าสุดผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ออกมาเสนอแนะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงประกาศต่าง ๆ เพื่อยกเลิกการใช้พาราควอตอีกรอบก่อนปีใหม่ 2563

ก่อนหน้านี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการเสนอแนะ และประชุมหารือกับหลายกระทรววงที่เกี่ยวข้องมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้

โดยล่าสุดได้มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแล้ว ซึ่งสาระสำคัญ ยังคงอนุญาตให้ใช้สารพาราควอตได้ แต่ต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการจำกัดการใช้ โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแล ซึ่งจะมีผลบังคับวันที่ 20 ตุลาคม 62 ที่จะถึงนี้

เมื่อ 13 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แถลงข่าวเปิดเผยว่า เรื่องการใช้สารพาราควอตที่เกิดขึ้นนั้น ยังไม่อาจหาข้อยุติได้ จึงได้ดำเนินการทำหนังสือเสนอเรื่องถึงคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการในประเด็นนี้ รวมถึงยังได้ส่งหนังสือเร่งรัดให้รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว


Source ref :

mgronline posttoday siamrath komchadluek pptvhd36 thaipost thaipbs
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และกำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย ซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2562