สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรม คปอ. และ ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย


(อ่านกฎหมายฉบับเต็ม)