แบบเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk Through Survey Form)
แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ
(Walk Through Survey Form)safetyhubs ได้แก้ไขจากต้นฉบับของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ให้เป็นไฟล์ excel เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลในการเดินสำรวจสถานประกอบการเพื่อสำรวจการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น

Download : แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ (.xlsx)


ขอบคุณที่มา : มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ (form1) (form2)
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์