แบบตรวจความปลอดภัย Hand Lift


Hand Lift, Hand Jack, Hand Pallet

แล้วแต่จะเรียก
ภาพจาก pixabay

ใช้สำหรับช่วยขนย้ายวัสดุ สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งมีหลายขนาด ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานเกี่ยวกับคลังสินค้า


ตัวอย่างแบบตรวจสอบสภาพการใช้งานประจำวัน