แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19


แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลราชวิถี ทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาล เพื่อดูว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่

ขอเชิญทุกท่านประเมินตนเองว่ามีโอกาสเป็น COVID19 หรือไม่

คลิกลิงค์ http://rajavithi.emergencymed.net/corona

แบบสอบถามนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน เพื่อนำไปพัฒนาแบบสอบถามให้แม่นยำมากขึ้น ดังนั้น ทุกคนจะต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวเอง

หมายเหตุ
พื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึง ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ (ณ วันที่ 16 มี.ค. 63)


#covid19 #coronavirus #selfassessment #safetyhubs

error: Content is protected !!