100 ปีที่แล้วชาวสยามเสียชีวิตกว่า 8 หมื่นคนจากโรคระบาด


100 ปีที่แล้ว

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ระบาดในสยามประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2461/62 (ค.ศ. 1918/1919) ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 1

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (ทราบภายหลัง 14 ปี) ในคราวนั้นแพร่ระบาดไปทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิตมากถึง 50 ล้านคน

สำหรับในประเทศไทยหรือสยาม มีหนังสือแจ้งความที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งระบุว่า

ระหว่างตุลาคม 2461- มีนาคม 2462
มีผู้ป่วย 2,317,662 คน
เสียชีวิต 80,223 คน

โดยสยามประเทศในขณะนั้นมีจำนวน 8,478,556 คน
คิดเป็นผู้ป่วยประมาณ 28% ของประชากร
เสียชีวิตประมาณ 3.4% ของผู้ป่วย

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา