กฎหมายความปลอดภัย EP.1

เมื่อเราพูดถึง กฎหมาย บางคนก็อาจจะ เบื่อ…ตั้งแต่เริ่มแล้ว เนื่องจากหลายคน มองว่า ไกลตัว เกินไป ซึ่งก็ไม่แปลกอะไร..

กฎหมายความปลอดภัย ในแง่ที่ คนทั่วไป ต้องทราบ..โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายจ้าง ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ ระดับ ลูกจ้าง ที่ทำงานเป็น มนุษย์เงินเดือน ทั้งหลาย..ก็ต้องทำความเข้าใจไว้บ้าง

กฎหมายความปลอดภัย ของประเทศไทย มีที่มาที่ไป มายาวนานพอสมควร ล้มลุก คลุกคลานมาจนถึงปัจจุบัน และเริ่มจะมี แสงสว่าง ที่ปลายอุโมงค์ กับเขาบ้าง…

จนกลายมาเป็น คัมภีร์ ของผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัย นั่นคือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มกราคม 2554

 

ในเว็บของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ 2554 ไว้น่าสนใจ ดังนี้

เนื้อหาตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ มีทั้งหมด 8 หมวด ซึ่ง ครอบคลุมถึง การบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

มีการจัดตั้งกองทุนความปลอดภัยฯ ที่นายจ้างสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนไปปรับปรุงแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ

และนอกจากนี้ ยังให้มีการจัดตั้ง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านวิชาการต่าง ๆ ด้วย

กล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ทั้งเจ้าของบริษัท หัวหน้างาน พนักงาน ทุกคน มีหน้าที่ในการร่วมมือกัน ในการทำงาน ให้เกิด ความปลอดภัย และ ไม่มี อุบัติเหตุ (Zero accident) ในบริษัทนั่นเอง

เครดิตภาพจาก pixabay.com

ถึงตรงนี้..ขอพักเรื่องเครียด ๆ ไว้แค่นี้ก่อน โอกาสต่อไปจะมาเล่าถึง กฎหมาย เรื่องอื่น ๆ ต่อครับ

เรียบเรียงโดย
ทีมงาน safetyhubs.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *