หัวข้ออบรมความปลอดภัยมีอะไรบ้าง?

Photo by Helloquence on Unsplash
<br />
#กฎหมายความปลอดภัย #Episode2
#หัวข้ออบรมความปลอดภัยมีอะไรบ้าง?
.
หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่จำเป็นนั้นมีเยอะมาก ทั้งที่เป็นของบุคลากรด้านความปลอดภัย ความปลอดภัยในการทำงาน เทคนิคในการตรวจสอบ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างปลอดภัย
.
ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ในส่วนของ 2 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงอุตสาหกรรม

……………………
ที่มา : shawpat

==================
www.safetyhubs.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *