กฎกระทรวง ความปลอดภัยฯ ความร้อน แสง เสียง 59 VS 49 ต่างกันตรงไหน


<br /><br /><br />

ลองศึกษาเปรียบเทียบกฎกระทรวง ความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง ของปี 2559 และ 2549 ครับ แยกเป็นหมวด ๆ ให้และตอนท้ายมีสรุปตัวอย่าง มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง ล่าสุดครับ

 

ตัวอย่างค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ตามกฎหมายปี 2559

 

ตารางแนบท้ายประกาศ

 

อ้างอิง
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook เพจ จป.ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *