กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย


ทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย
👉กฎ 10 ข้อที่ต้องปฏิบัติ

1. ห้ามใช้เครื่องจักรโดยไม่มีหน้าที่หรือได้รับการอบรมมาก่อน
2. ใช้เครื่องจักรอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามคู่มือ หรือขั้นตอนที่กำหนดเสมอ 
3. อย่าถอดอุปกรณ์นิรภัยหรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรออกเด็ดขาด
4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับงาน
5. ระวังอย่าให้มือหรือส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้จุดหมุน จุดหนีบ หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร
6. ขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน อย่าปรับแต่ง ทำความสะอาด หรือ พยายามดึงชิ้นงานที่ติดขัดโดยไม่หยุดเครื่องจักรก่อน
7. สวมใส่เสื้อผ้าที่กระชับ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่อาจถูกเครื่องจักรหนีบหรือดึงได้
8. ขณะทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ให้แขวนป้ายเตือนและใส่กุญแจล็อค (Log out, Tag Out) ตลอดเวลา
9. ก่อนปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
10. หากพบเครื่องจักร อุปกรณ์นิรภัย หรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรชำรุดหรือสูญหายไป ให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันที..

=====================
ข้อมูล: shawpat

error: Content is protected !!