แนวทาง 4C สำหรับสร้างความน่าเชื่อถือของผู้นำด้านความปลอดภัย

ผู้นำด้านความปลอดภัย จะสร้างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น หรือ ความไว้วางใจ จากคนในองค์กรได้อย่างไร Read More


ในองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลง มักต้องอาศัยความไว้วางใจจากคนในองค์กรสูงมาก เพราะอะไร??

✅คนในองค์กร ต้องเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำ
✅ผู้นำ ก็ต้องไว้วางใจพนักงาน
✅พนักงานนั้นก็ต้องเชื่อในกระบวนการที่ทำอยู่
✅ตัวเราเอง..ก็ต้องเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวิธีการทำงาน และเครื่องมือสนับสนุนต่าง ๆ เป็นต้น

ดังนั้น..ความไว้วางใจ ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ขาดไม่ได้ และจะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จ
.
.

แล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะ…

เราจะสร้างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น หรือ ความไว้วางใจ จากคนในองค์กรได้อย่างไร

Jamie Flinchbaugh ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในต่างประเทศ ที่เป็นที่ปรึกษาและติดตามงานของผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆ และเห็นว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จทำอย่างไร.. เขาจึงได้สรุปข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้นำที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้น่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ 4 ข้อ ดังนี้


📌1. Care, ความหมายคือ ต้องแสดงให้เห็นว่า คุณแคร์พวกเขา งานที่เขาทำ หรือ เขาอยู่กันอย่างไร

ผู้นำด้านความปลอดภัย จะต้องเป็นคนกำหนดแนวทางว่า คนในองค์กรจะมีวิธีการดูแลกันและกัน ห่วงใยความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานคนอื่นหรือไม่อย่างไร

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ action speaks louder than your intentions. คือต้องลงมือทำให้พวกเขาเห็นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง..

  • เสนอผู้บริหารให้ปรับปรุง
  • รับฟังข้อเสนอแนะความปลอดภัย
  • ให้ทุกคนเข้ามาส่วนร่วมกำหนดเป้าหมายความปลอดภัย
  • ให้รางวัลหรือชื่นชมเมื่อทำได้ดี..เป็นต้น

📌2. Communication สื่อความชัด

คนทั่วไปจะสรุปเรื่องราวต่าง ๆ จาก..ประสบการณ์ที่เคยทำเคยเจอ

คำถามที่น่าคิดคือ…พวกเขาได้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น/ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยแล้วหรือยัง?

ถ้ายัง..นั่นคือ การสื่อสารยังไม่สัมฤทธิ์ผล ทำให้พนักงานมีแต่ความสงสัย กลัวทำผิด หรือทำไปโดยที่ไม่รู้ว่าอันตราย หรือไม่ชอบเรื่องความปลอดภัยไปเสียหมด

เรามีกิจกรรมเหล่านี้มั้ย…Safety training, OJT, KYT, Toolbox talk…หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ทำให้มันใจว่าทุกคนจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

การสร้างความเชื่อมั่น ยังรวมไปถึงการฟัง feedback ต่าง ๆ ทั้งข้อดีข้อเสีย อย่างน้อยพนักงานก็สามารถไว้ใจได้ว่า เราไม่ได้ปิดบังข้อมูลอะไร..และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะทุกคนทุกทาง (ถึงแม้บางเรื่องจะไม่เห็นด้วยก็ตาม)

📌3. Competence ความสามารถในที่นี้ หมายถึง สามารถทำได้ตามสัญญา และสามารถแก้ปัญหาได้

เมื่อสัญญาอะไรกับพนักงานแล้ว เขาจะเชื่อว่าผู้นำจะสามารถทำตามสัญญาได้ ถ้าทำไม่ได้ แน่นอนคนจะเลิกคาดหวังและไม่ไว้ใจอีกต่อไป

หรืออีกมุมหนึ่ง ถ้าผู้นำให้อำนาจกับทีมงาน เพื่อทำสิ่งใด ก็ต้องเชื่อมั่นว่าทีม สามารถทำงานนั้นให้จบได้ ถ้าทีมทำไม่ได้ คนเป็นผู้นำจะต้องรีบสะท้อนปัญหา/ช่องว่างที่ต้องแก้..ความไว้ใจก็จะเกิดขึ้น

คนทำงานความปลอดภัยต้องใกล้ชิดและทำงานกับหลายหน่วยงาน ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารใหญ่ ยันระดับคนทำงานอย่างคนสวน แม่บ้าน รปภ. ถ้ารับปากอะไรใครไว้ นัดหมายส่งงาน..หรือช่วยผลักดันอะไร ก็ต้องทำเต็มกำลังความสามารถ..จะได้ใจไปเต็ม ๆ

📌4. Consistent คงเส้นคงวา

ทั้ง 3 ข้อข้างต้น จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยนำหลัก 4C นี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนางานความปลอดภัยทั้งหมด ทั้ง KPI ส่วนตัวและของบริษัทโดยรวม


อย่าลืมคำนี้ครับ..
Do not ask for people’s trust; instead, take deliberate actions to build it.

………………..
เป็นอีกมุมมอง ให้เราได้นำไอเดียนี้ มาประยุกต์และเอาไปใช้ในงานได้

ขอบคุณครับ..

………..
บทความโดย โอ พิพัฒพล
อ้างอิงบทความ www.ehstoday.com/safety-leadership/4cs-building-trust