ใช้รถเข็นของในห้างให้ปลอด Covid-19
ท่านทราบหรือไม่ว่า ที่จับรถเข็นของในห้างสรรพสินค้าสามารถซ่อนเชื้อโรค 10 เท่า มากกว่าการสัมผัสสิ่งอื่นๆ ตลอดวัน ได้มีผลการศึกษา โดย Consumer Protection Board ของประเทศเกาหลี พบว่า ที่จับรถเข็นของในห้างสรรพสินค้านั้นเต็มไปด้วย เชื้อโรค ซึ่งจากการทำ Swab test การทดสอบ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ที่จับรถเข็นในห้างสรรพสินค้า พบเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และ ของเหลวจากร่างกายบนที่จับพลาสติกของรถเข็น ในขณะที่ประชาชนที่จับจ่ายซื้อของไม่ได้ ตระหนักถึงเชื้อโรคที่อยู่บนรถเข็นที่เกิดจาก เด็กป่วยที่นั่งบนรถเข็นและจากผู้ซื้อที่มีอาการป่วย ที่ใช้บริการรถเข็น เมื่อมีการสัมผัส และขาดการ ทำความสะอาดรถเข็นเป็นประจำ ก็ทำให้เสี่ยงได้รับเชื้อโรคได้ การป้องกันจึงควรปฏิบัติดังนี้

  •  ล้างมือตนเองและเด็กที่นั่งบนรถเข็นให้สะอาดบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
  •  ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีไว้บริการหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฉีดพ่นที่พกติดตัวไปเช็ดบริเวณที่จับรถเข็นโดยเฉพาะเมื่อมีเด็กไปด้วยควรเช็ดบริเวณที่เด็กต้องสัมผัสทั้งหมด
  •  หลีกเลี่ยงการกินขนมที่ต้องใช้มือหยิบจับเข้าปาก เพราะเชื้อโรคจากรถเข็นก็จะเข้าไปในร่างกายด้วย
  •  ช่วงโควิด-19 นี้ ควรหลีกเลี่ยงการนำเด็กลงไปนั่งในรถเข็น

เนื่องจากอันตรายจากเชื้อโรคมีอยู่รอบตัว ขึ้นอยู่กับว่าจะรู้จักและปฏิบัติให้ปลอดภัย ได้อย่างไรที่มา กรมอนามัย


Add Friend
ติดต่องาน Add Line safetyhubs ได้จ้า