วันความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานสากล (World Day for Safety and Health at Work)


วันความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในทำงานสากล (World Day for Safety and Health at Work)วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กำหนดให้เป็น วันความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานสากล (World Day for Safety and Health at Work) เป็นวันที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศทั่วโลก ให้มีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของปัญหาและวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและด้านสุขภาพ เพื่อช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในการทำงาน

วันที่ 28 เมษายน

วันความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานสากล 2020

โปสเตอร์รณรงค์ (ILO)


วันที่ 28 เมษายน ยังเป็นวันที่ระลึกถึงการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บของแรงงานทั่วโลก โดยการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน ตั้งแต่ปี 1996 (2539) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกียรติแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมรณรงค์นี้ตั้งแต่ปี 2003 (2546) เป็นต้นมา

ในปี 2020 นี้ เป็นปีที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ยอดผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคนและเสียชีวิต 2 แสนคน และสถานการณ์ยังคงไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องประสบกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และบุคลากรทางการแพทย์ยังต้องทำงานอย่างหนัก

STOP THE PANDEMIC

หัวข้อธีมของปี 2020ดังนั้นหัวข้อที่เป็นธีมของงานในปีนี้คือ “Stop the Pandemic” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยจากการทำงาน และการใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

#SAFETYDAY2020

#safetyhubs
#ศูนย์กระจายความปลอดภัย

ที่มาข้อมูล องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

error: Content is protected !!