จะเป็น World Class ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร


จะเป็น World Class ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร

บทความโดย – โอ พิพัฒพล


ผมได้อ่านรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยที่น่าสนใจ เลยเอามาแชร์ครับ โดยรายงานนี้ได้ทำวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับรางวัล Robert W. Campbell ของ National Safey Council (NSC) ของสหรัฐ ตั้งแต่ปี 2004 – 2015 ซึ่งหลายบริษัทคนไทยเราก็คุ้นชื่อเป็นอย่างดี

ไม่ว่าจะเป็น Honeywell Aerospace, Cummins, DuPont, Firmenich, UTC Fire & Security, Dow Chemical, Schneider, Flour Hanford, Gulf Petrochemical, Bahrain Petroleum, Alcan, DM Petroleum, Johnson & Johnson, Noble Corp..

รายงานนี้ได้ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยเหล่านี้แล้วพบว่า มีโปรแกรมด้านความปลอดภัยพื้นฐาน ที่คล้ายคลึงกัน

.

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่า สิ่งแรกที่องค์กรระดับ World Class เหล่านี้มีเหมือนกันคือ ความเชื่อที่ว่า Safety is the Core of Business เป็นพลังที่จะขับเคลื่อนให้ผลการปฏิบัติงานและผลด้านการเงินของบริษัทนั้นดีได้ จึงนำเรื่อง Safety เข้าไปทุกอณูขององค์กรจนกลายเป็น Safety Management System (SMS) ในที่สุด..

และนี่คือสรุป 5 Model สำคัญที่องค์กรระดับ World Class เขาทำกัน..

1. Leadership แน่นอนที่สุด หลักการนี้ยังใช้ได้ดีเสมอ ผู้บริหารระดับสูง ต้อง Lead by example และนำเอาเรื่อง Safety เข้าไปใส่ในวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรด้วยวิธีการต่าง ๆ

มีการฝึกอบรมหัวข้อ Safety Leadership สำหรับหัวหน้างานขึ้นไป มีการวัดผลด้านความปลอดภัย และให้พนักงานมีส่วนร่วม หรืออนุญาตให้ทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีๆ

2. Integration การนำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีมากมาย มาปรับปรุง ปรับใช้ ประยุกต์ให้เข้ากับ ระบบหรือมาตรฐานเดิมที่เรามีอยู่ หรืออาจนำมาตรฐานของต่างประเทศมาเป็นแนวทางร่วมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า งานความปลอดภัยแทรกซึมเข้าไปในทุกส่วนงาน รวมถึงงานของผู้รับเหมาด้วย ทั้งนี้ บางบริษัทยังมีการรวมเรื่อง Safety เข้ากับงานด้าน คุณภาพ รักษาความปลอดภัย หรือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย (รวมระบบ)

3. Data Management บริษัทระดับ World Class มีการเก็บบันทึกข้อมูล Safety ทั้ง Leading, Lagging indicator เพื่อนำไปดำเนินการ ติดตาม วัดผล เพื่อปรับปรุงระบบ SMS มีการค้นหาและประเมินความเสี่ยงเพื่อไปวางแผนจัดการ และยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร

4. Alignment บริษัทเหล่านี้นำเรื่อง Safety เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ดังนั้น เมื่อมีแผนธุรกิจ กลยุทธ์ แผนงานใหม่ๆ เรื่องความปลอดภัยก็จะถูกนำไปพิจารณาร่วมด้วยทุกครั้ง

หากจะอธิบายก็คล้าย ๆ กับเรื่อง Management of Change คือ เมื่อมีกิจกรรม หรือเตรียมงาน สร้าง product ใหม่ๆ หรือแม้แต่การเข้าครอบครองหรือซื้อกิจการอื่นเมื่อไร ต้องมีงาน Safety จะเข้าไปอยู่ด้วย ต้องไปร่วมต้องประเมินความเสี่ยง เป็นต้น

ซึ่งเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องทำตั้งแต่เริ่มวางแผนและการทำงบประมาณนั่นเอง

5. Corporate Citizenship นอกจากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน บริษัทเหล่านี้ยังดูแลความปลอดภัยนอกงาน Off the job safety ของพนักงาน รวมไปถึงช่วยดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ให้เงินทุน ช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้พนักงานรักและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เขาทำงานอยู่

ถึงตรงนี้น่าจะทำให้เรามองภาพบริษัทชั้นนำว่าเขาก้าวขึ้นไปเป็นบริษัท World Class ด้าน Safety อย่างไร สิ่งสำคัญที่เราต้องคิดและทำต่อก็คือ เราต้องออกแบบระบบ Safety Management System เฉพาะตัวให้เหมาะกับบริัษัทของเราให้ได้ แล้วพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ

.

เอามาแชร์ให้เกิดไอเดียพัฒนางานความปลอดภัยของพวกเราต่อครับ
ขอบคุณครับ


—————————————
ที่มาข้อมูล
Defining EHS Excellence : Best Pratices from Campbell Award Winners
Robert W. Campbell Award
National Safety Council, USA

error: Content is protected !!