5 แนวทางเพื่อป้องกันการตกจากที่สูงจาก OSHA

5 แนวทางเพื่อป้องกันการตกจากที่สูงจาก OSHA
1. ถ้าทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 6 ฟุตขึ้นไป (1.8 เมตร) จะต้องจัดให้มีระบบป้องกันการตก
ระบบป้องกันการตก (Fall protection) คือ A+B+C
A = Anchorage คือ จุดยึด เช่น I-beam
B = Body wear ตัวอย่างเช่น full-body harness
C = Connecting devices เช่น shock absorbing lanyard, retractable lifeline

 2. ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง ต้องทำแผนการป้องกันการตกเสมอ
ระบบป้องกันการตก จะต้องถูกออกแบบ หรือจัดเตรียมตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน เพราะอุปกรณ์บางอย่างต้องติดตั้ง เช่น lifeline หรือ ทำจุดยึดใหม่กรณีไม่มีจุดยึดที่เพียงพอ รวมถึงต้องประเมินพื้นที่หน้างานที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้วย

 

 3. จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำงานบนที่สูงให้คนงานทุกคน
คนงานทุกคน จะต้องมีอุปกรณ์กันตกของตัวเองเมื่อต้องทำงานบนที่สูง ทั้งนี้ อุปกรณ์จะต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดแตกหัก และต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย

 

 4. อบรมให้คนงานทุกคนทราบวิธีการใช้อุปกรณ์กันตกอย่างปลอดภัย
ทุกคนจะต้องใช้อุปกรณ์กันตกได้อย่างปลอดภัย และทุกคนจะต้องทราบว่า พื้นที่ปฏิบัติงานใดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งการอบรมจำเป็นจะต้องดูหน้างานร่วมด้วย โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่หน้างานอาจเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน

 

 5. ตรวจสอบ harness, lanyard และ จุดยึด ก่อนใช้งานทุกครั้ง
ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก่อนเริ่มงานก็ต้องตรวจเช็คความพร้อมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดของอุปกรณ์เกิดขึ้น นั่นหมายถึงอุบัติเหตุร้ายแรงจะตามมาอย่างแน่นอน

 

 

แปลและเรียบเรียงโดย safetyhubs.com
อ้างอิง : USDepartmentofLabor
www.youtube.com/watch?v=Qpowg5Ynh0w