คู่มือสารเคมีอันตรายฉบับพกพาโดย NIOSH

คู่มือสารเคมีอันตรายฉบับพกพาโดย NIOSH Read More

คู่มือสารเคมีอันตรายฉบับพกพาโดย NIOSH
The NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (NPG)

Pocket guide เล่มนี้มีไว้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีกว่า 100 รายการที่เกี่ยวข้องกับคนงาน นายจ้าง และ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยด้วย

แน่นอนว่า จะช่วยให้ผู้ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีเข้าใจแนวทางควบคุมอันตรายจากสารเคมีได้เป็นอย่างดี

เล่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ปี 2007 เก่าไปหน่อย แต่ก็เอาไว้ศึกษาได้


เนื้อหา (Contents)

Introduction
NIOSH Recommendations
How to Use This Pocket Guide
Table 1 – NIOSH Manual of Analytical Methods
Table 2 – Personal Protection and Sanitation Codes
Table 3 – Symbols, Code Components, and Codes Used for Respirator Selection
Table 4 – Selection of N-, R-, or P-Series Particulate Respirators
Table 5 – Abbreviations for Exposure Routes, Symptoms, and Target Organs
Table 6 – Codes for First Aid Data

Download file