5 ข้อแนะนำในการระบุอันตรายในออฟฟิศ

ทุกวันนี้ ออฟฟิศทำงานเปลี่ยนไปจากเดิมมากครับ นอกจากมีออฟฟิศในบริษัทเอง หลายองค์กรก็ไปเช่าอาคาร หรือมี home office กระจายอยู่ข้างนอกด้วย
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็เอื้อให้บางธุรกิจ บางหน่วยงาน สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ขอแค่ให้มี internet ก็พอ
ซึ่งก็มีที่ให้แวะนั่งทำงานมากมายตามกำลัง เช่น ร้านกาแฟ ร้านเนต หรือ ร้านแนว co-working space ที่เกิดขึ้นราวดอกเห็ดตามเมืองใหญ่ๆ
งานความปลอดภัยของเรา ก็ต้องตามให้ทันครับ ในออฟฟิศเหล่านี้ มีความเสี่ยงหรืออันตรายอะไรบ้าง ก็ต้องประเมินกันให้ออก..ดูกันให้เป็น เพราะมีจุดเสี่ยงเยอะไม่ใช่เล่นทีเดียว
===================================
มีข้อแนะนำ 5 ข้อ ที่พอเป็นแนวทาง ในการระบุอันตรายในออฟฟิศ มาดูว่ามีอะไรบ้าง
1. ทำแบบตรวจความปลอดภัย (Checklist)
การสร้างแบบตรวจ หรือ checklist ความปลอดภัยขึ้นมา เป็นสิ่งแรกที่หลายคนเลือกทำขึ้น ซึ่งก็ไม่ผิด และมีความสำคัญในแง่การเริ่มมองหาสิ่งที่มี หรือไม่มี ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย แล้วนำไปทำแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร ว่าจะทำแบบตรวจครอบคลุมกฎหมาย มาตรฐาน มากหรือน้อยเพียงใด)
แบบตรวจ ยังสามารถบันทึก หรือ ระบุได้ว่า ตอนนี้ออฟฟิศเรามีอันตราย หรือความเสี่ยงอะไรแฝงอยู่บ้าง
2. หาสิ่งที่จะทำให้เราลื่นสะดุดและหกล้ม (Slip, Trip & Fall)
อุบัติเหตุในสถานที่ทำงานหรืออฟฟิศที่พบเสมอ คือ การลื่น สะดุดและหกล้ม ให้เราลองทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ดูตามห้องทุกห้อง ว่ามีความเสี่ยงนี้หรือไม่ เช่น มีกล่องหรือขยะตามเส้นทาง ไม่มีป้ายเตือนบอกอันตราย หรือ มีน้ำหกรั่วซึมในพื้นที่หรือไม่
เมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกำจัดอันตรายนั้น ๆ ออกไปทันที หรือ เพิ่มป้ายเตือนอันตราย เพื่อลดโอกาสการบาดเจ็บจากการลื่นสะดุดและหกล้มดังกล่าวให้น้อยลงได้
3. ที่ทำงานมืดไปหรือสว่างเกินไป? (Lighting)
ปริมาณแสงที่ไม่เหมาะสม สามารถทำให้เกิดปัญหาได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานหรืออฟฟิศ ไม่เว้นแม้แต่คนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์
แสงสว่างที่เพียงพอในพื้นที่ต่าง ๆ ทางเดิน บันได สามารถลดอุบัติเหตุได้ และอย่าลืมแสงสว่างตามทางเดินรอบ ๆ พื้นที่ ลานจอดรถ หรือพื้นที่อื่นด้วย
4. คุณภาพอากาศ (Indoor Quality Air)
คุณภาพอากาศไม่ดี ทำให้เราปวดหัว เมื่อยล้า หรือ เป็นโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ สาเหตุทั่วไปของคุณภาพอากาศไม่ดีนั้น อาจเกี่ยวกับการระบายอากาศไม่ดี ความชื้นในอากาศมากหรือน้อยไป อากาศมีการปนเปื้อน หรือ กำลังปรับปรุงพื้นที่ทำงานอยู่
ดังนั้น จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตรวจวัดค่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ อัตราการไหล เป็นต้น
5. ความสะอาดและสุขลักษณะในพื้นที่ทำงาน
เราพบปัญหาการแพร่ของเชื้อโรคในที่ทำงานหลายๆ ที่ ดังนั้น เราต้องดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ กำจัดแหล่งเชื้อโรค ไม่สะสมขยะ ดูแลห้องน้ำให้สะอาด มีอุปกรณ์ชำระ/ล้างทำความสะอาด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานล้างมือ ก่อน-หลัง รับประทานอาหาร หรือ เข้าห้องน้ำ เป็นต้น
.
.
.
ทั้ง 5 ข้อข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำสำหรับให้ผู้เริ่มดำเนินการความปลอดภัยในสำนักงานได้มองภาพออก ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะช่วยให้สถานที่ทำงานปลอดภัยขึ้น
และการจะทำได้สำเร็จ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไข และมีการตรวจประเมินความเสี่ยงทั้งองค์กรอยู่เสมอ
.
====================
ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ
safetyhubs.com
ภาพ : Wealth hub ของธนาคารแห่งหนึ่ง

error: Content is protected !!